Bulevardilta bisneksiin ja empirestä epäonnistumisiin. Hopeahapsi Anders Ramsay Helsingin kuvaajana

Fredrik Tengströmin litografia Senaatintorista 1837. Helsingin kaupunginmuseo.

kirjoittanut Mika Haikonen

 

”Jostain oli haaveksittava, ja muutahan ihmisillä ei ollut. Uskonto oli katekismusta, politiikka kiellettyä, suuret yhteiskunnalliset kysymykset vielä syntymättä, puolueet nimiään myöten tuntemattomia; isänmaata elämän peruskivenä ei vielä ollut keksitty.” – Zachris Topelius (1884)

Minkälainen oli Helsinki 1800-luvun puolivälissä? Minkälaisen näkökulman siihen voi tarjota mikrohistoriallinen yhden ihmisen muistelmateos?

Topeliuksen 1840-lukua koskeva sitaatti on poimittu hänen Helsingin-muistelmistaan. Se kuvastaa karkeasti sen ajanjakson loppua, jolloin Suomi oli vielä ikään kuin unessa ja toipumassa ”lamaannuttavasta iskusta”, jossa se liitettiin Venäjän alaisuuteen suuriruhtinaskunnaksi. Aikakauden erikoisuudesta Topeliuksen kanssa samoilla linjoilla ovat myös Carolus Lindberg ja Gabriel Rein, joiden mukaan Helsingin jälleenrakentaminen pysähtyi 1840-luvulla. Helsinki oli alun perin keinotekoinen pääkaupunki, joka ei vielä ollut taloudellisesti riittävän terve vähäisen väestöpohjan ja taloudellisesti tehottomien porvareiden vuoksi.

Esseeni päälähteenä olen käyttänyt suomenruotsalaisen Anders Gustaf Ramsayn kaihoisaa katsausta omaan varhaisnuoruuteensa 1840–50-luvun Helsinkiin muistelmateoksessaan Muistoja lapsen ja hopeahapsen. Kaihoisalla tarkoitan kirjoittajan läpikuultavaa kritiikkiä omaa aikaansa kohtaan. Kritiikin taustalla oli uusi kaupunkisuunnittelu, uudistunut tapakulttuuri ja uudenlaiset muotivirtaukset niin pukeutumisen kuin kodin sisustamisen suhteen. Vasta muistelmien menestymisen jälkeen kirjoittajan mieli ehti muuttua. Vaikka muistelmat tuovat väistämättä mielleyhtymän sanontaan ”ennen vanhaan kaikki oli paremmin”, on teosta pidetty yhtenä elävimmistä kaupunkikuvauksista ja aikalaismuistelmista.

Ramsayn muistelmia on lyhentämättöminä suomennoksina neljä osaa, joista olen käyttänyt esseessäni ensimmäistä, ajanjaksoa 1836–54. Olen jakanut tavoitteekseni yhtäältä kuvailla Ramsayta ja tämän näkemystä Helsingistä kehittyvänä kaupunkina sekä sitä, minkälaista siellä oli siihen aikaan. Toisaalta esittelen Helsinkiä aikansa kuvataiteessa, sillä myös taide on tärkeä ilmaisun keino. Käsiteltäviksi teemoiksi olen valinnut 1700-luvun vapauden ajan helsinkiläisten porvarikotien ja 1800-luvun alun säätyläiskotien vertailun, sillä molemmista voidaan löytää yhtäläisyyksiä. Tämä sopii hyvin teemaan, sillä Ramsay haikailee menneitä aikoja. Lopuksi analysoin sekä kirjoittajan että muistelmien luonnetta ja tiivistän havainnot.

Esseessäni pyrin kontekstualisoimaan käsittelykappaleita myöhemmin ilmestyneillä tutkimuksellisilla lähteillä. Varteenotettavina tutkimuslähteinä teoksen rinnalla olen käyttänyt pääasiassa 1950-luvun Valvoja- aikakausilehden artikkeleja yhdessä muutaman muun teoksen kanssa. Tällä tavalla sain laajennettua näkökulmaa ja mukaan läpinäkyvyyttä.

Anders Gustaf Ramsay

Anders Gustaf Ramsay syntyi 25. kesäkuuta 1832. Ramsayn vanhemmat olivat Viipurin maaherra ja Helsingin senaattori Carl August Ramsay sekä Beata Fredrika Charlotta af Petersén. Isän omistuksessa olivat Kemiönsaaressa sijainneet Taalintehtaan maa-alueet sekä Björkbodan ja Sunnånan rautaruukit. Ramsayn lapsuudessa perhe asui Helsingin Bulevardilla, joka oli aristokraattien asuinalue. Hän eli varsin laadukasta elämää, mutta oli luonteeltaan hieman kuriton, jonka vuoksi hänet laitettiin ensin sisäoppilaitokseen. Hän suoritti koulunkäyntinsä useassa eri oppilaitoksessa valmistuen ylioppilaaksi Turussa vuonna 1852. Ramsay yritti lukea Helsingin yliopistossa luonnontieteitä valmistuakseen maisteriksi ja päästäkseen virkamiesuralle, mutta kehnolla menestyksellä – hänet erotettiin kahdeksi vuodeksi Marseljeesin laulamisesta ruotsiksi. Syynä oli vallanpitäjien sensuurin kiristyminen Euroopassa.

Aikakaudelleen ja säädylleen uskollisesti Ramsay pukeutui tyylikkäästi kaikkialle ylioppilasunivormuun. Hän viihtyi salongeissa ja vietti varakasta seurapiirielämää. Ramsay oli vähällä päätyä setänsä Edward Ramsayn avustuksella ensimmäisinä vapaaehtoisina keisari Nikolai I:n armeijaan, mutta Andersin isä esti päätöksen tulevasta upseeriurasta viime hetkellä. Jouduttuaan erotetuksi yliopistosta, Ramsay hylkäsi akateemisen elämän. Isänsä Carl Augustin kuoltua hän sai ruukeista valtavan perinnön ja hankki lainaa niiden kehitykseen. Lyhytnäköinen toiminta johti kuitenkin velkaantumiseen, ja lisäluottoja oli vaikea muutenkin saada. Katovuosien aikaan raudan tullia Venäjälle nostettiin, eikä liberalistina tunnettu valtionbudjetin hoitaja Johan Vilhelm Snellman ollut suopea subventoimaan ruukkia, joka joutui lopulta konkurssiin vuonna 1863. Sunnånan ruukki puolestaan paloi vakuuttamattomana.

Ramsay vietti ulkomailla viisi vuotta äitinsä sponsoroimana ja palasi Helsinkiin puutavara-alalle vuonna 1868. Metsäteollisuus oli nousussa sahauskiintiöiden poistuttua, jolloin osakkeiden ”spekuloimisesta” tuli suosittua. Ramsay perusti Hietalahteen höyrysahan, mutta teki uuden konkurssin puun hinnan ja osakkeiden laskiessa Pitkän laman aikana. Myös vakuuttamaton Metsäkylän kartano paloi tulipalossa, joten Ramsay lähti uudestaan ulkomaille. Hän palasi Helsinkiin vasta vuonna 1890, jolloin Helsinki oli ehtinyt kasvaa. Palattuaan hän katkeroitui näkemästään ja väsyi kohtalostaan, lopulta kirjoittaen muistelmansa ja asuen sukulaistensa turvin Pension Centralissa Aleksanterinkadulla elämänsä loppuun saakka. Henrik Ramsay kiteyttää osuvasti isosetänsä elämänkaaren: Hänen ensimmäiset muistonsa olivat aina siltä ajalta, jolloin kustavilaisen ajanjakson tavat olivat vielä eläviä, ja viimeiset vaikutelmansa valoisasta, nykyaikaisesta Helsingistä, jolla oli satamarata, raitiotiet, puhelimet ja sähkövalo.

Yli 77 vuoden ikäisenä, 17. toukokuuta 1910, entinen ruukinpatruuna, ”elämän flanööri” ja ”ritarillinen kavaljeeri” Anders Gustaf Ramsay siirtyi ajasta ikuisuuteen. Uurna lepää Dragsfjärdin kirkon hautausmaalla hänen toiveidensa mukaisesti: Siellä tahdon levätä, siellä on hiekassa niin kuiva ja hyvä maata.

Yleiskuvaus Empire-Helsingistä

Syksyn 1808 tuhoisan tulipalon jälkeen saksalainen arkkitehti Carl Ludvig von Engel sai suunniteltavakseen uuden Helsingin kaupungin. Engel päätyi ruutuasemakaavaan, jonka hän toteutti yhdessä kaupungin jälleenrakennuskomitean puheenjohtajan Johan Albrecht Ehrenströmin kanssa. Kaava oli valmis jo vuonna 1812, mutta rakennustyöt saatiin käyntiin vasta 1820–30-luvuilla. Arkkitehtoniseksi tyylisuunnaksi Engel valitsi keisari Aleksanteri I:stä miellyttävän juhlallisen empire-tyylin. Keisarityyli jäljitteli Napoleonin Ranskassa vallalla olleita uusklassisia muotoja ja antiikista peräisin olevia kuvioita. Lopullisen muotonsa pastellivärinen tyyli sai Engelin suunnittelemasta Pietarin kaupungista. Engel suunnitteli Suomessa myös esimerkiksi Turun ja Porvoon ruutuasemakaavat, Ehrenström puolestaan Oulun. Helsingin uuden kaupunkitilan kokonaisuuden tuli muodostamaan Kauppatorin, Esplanadin, Senaatintorin ja Unioninkadun välinen alue.

Ramsayn mukaan 1840-luvulla Helsinki oli lähestulkoon jo kokonaan rakentunut tullipuomien väliin. Tullipuomit sijaitsivat Töölöntorin ja Läntisen Heikinkadun (Mannerheimintiellä; Kiasman kohdalla) välissä, mutta myöhemmin ne poistettiin käytöstä. Kluuvinlahti ja Rautatientorin alue olivat vielä tuossa vaiheessa savista suota. Historioitsija Eino Suolahti esittää kaupungin mittasuhteiden olleen täysin erilaiset kuin aiemmissa kaupungeissa. Eritoten säätyjako näkyi asumistavassa siten, että ylimmät luokat ”sulkeutuivat linnoituksiinsa” antamatta yhteiskunnallisen kuohunnan vaikuttaa elämäänsä. Suolahti tarkoittaa aatteellis poliittista kehitystä, jossa vanhojen säätyjen privilegiot pikkuhiljaa kumoutuivat ja tilalle alkoi muodostua yhdenvertaisempi ja vapaampi luokkayhteiskunta. Tehtaita alettiin perustaa ja etenkin kaupungin pohjoisosat saivat paljon uutta työväestöä – liberalismin kannatus lisääntyi ja maahan tuli myöhemmin elinkeinovapaus.

Esplanadi, silloinen Suuri Vasikkahaka, oli kaavoitettu jo vuonna 1812, mutta siitä ei ollut tehty vielä yhtä hyvin hoidettua virkistysaluetta kuin 1900-luvun alussa. Esplanadilla kokoontui aluksi parempaa herrasväkeä, mutta myöhemmin siitä muodostui sotamiesten, palvelustyttöjen ja työläisten suosima virkistysalue. Pohjois-Esplanadin ja Aleksanterinkadun varrella oli hökkelitaloja, joten nykyinen Helsingin silmäterä oli totaalisesti eri muottiin valettu kuin vuosisadan lopussa. Katajanokka oli kallioiden ympäröimä hökkelikylä, jossa asui lähinnä satamajätkiä, merimiehiä ja kalastajia yksikerroksisissa turvekattoisissa mökeissä. Mielenkiintoista on se, että Ramsay arvelee kippareilla olleen oikeuden myydä laivoillaan tuomia tavaroita pimeästi kaupunkiin, mutta tulli ei ollut kiinnostunut asiasta. Myynti lienee ollut lopulta vähäistä ”nappikauppaa”, ja muutenkin virkavaltaa oli vähän. Myöhemmin Katajanokan kalliot räjäytettiin, mutkikkaiden kujien tilalle rakennettiin leveitä katuja ja yksikerroksisten mökkien tilalle palatseja, jolloin alueelle muutti rikasta väkeä.

Merkittävä seikka muistelmissa on kaakinpuu, häpeäpaalu. Se sijaitsi Kasarmikadulla Kaartin maneesilla, joka toimi Suomen Kaartin harjoitushallina. Kaakinpuussa rangaistiin rikollisia kansanjoukon hurratessa taustalla, mutta myöhemmin käytäntö hävisi. Anu Koskivirta esittää, että häpeälliset ja kivuliaat rangaistukset poistettiin rikoslaista ja 1860-luvulla myös kirkollisten rangaistusten luonnetta muutettiin ojentavammiksi ja kasvatuksellisemmiksi.

Ullanlinnan kallioille muutti 1830-luvulla paljon varakkaita venäläisiä, jotka olivat menettäneet matkustusoikeutensa ulkomaille keisarin määräyksestä. Venäläiset valitsivat asuinpaikakseen Kaivopuiston ympäristön etunenässään ruhtinatar Zeneida Jusupov, joka tunnettiin tuhlailevasta elämäntyylistään. Hän lienee sukunimensä ja omaisuutensa perusteella olleen leskirouva. Jusupov sai paljon jäljittelijöitä muista venäläisistä. Kauppaneuvos Henrik Borgström näki asujakunnassa tilaisuuden ja perusti alueelle terveyskylpylälaitoksen, mikä toimi lopulta peruspilarina Kaivopuiston perustamiselle. Samaan aikaan Kaivopuiston ympäristöön nousi mahtihuviloita.

Venäläiset toivat mukanaan myös ”itämaisia tapoja”, joita olivat pääasiassa uhkapelit. Peleissä käytettiin panoksena myös maaorjia, mikä kertoo asenteista: ihmisen selkänahka oli halpa peliväline venäläiselle suurmaanomistajalle. Suomessa maaorjia ei ollut, ja muualla Länsi-Euroopassa talonpojat olivat jo pitkään olleet vapaita, joten käytäntö oli suomalaisille aivan uutta. Kun matkustaminen jälleen sallittiin venäläiselle ylimystölle 1840-luvun lopulla, he karistivat Helsingin pölyt jaloistaan. Kaivopuiston kultakausi päättyi ja alueesta tuli vähitellen virkistäytymisalue.

Toinen merkittävä puistoalue oli Kaisaniemi, jonka ensimmäinen omistaja oli Kaisa Wahllund. Mamselli Emelia Myhrmanin aikana puiston tunnelman kerrotaan olleen viihtyisä, ja sinne kokoontuivat Kaivopuiston ”muukalaisia” karttaneet suomalaiset seurapiirit levähtämään ja keskustelemaan. Talvella puistossa kokoontuivat varsinainen älymystö ja ylioppilaat. Kaivopuiston lisäksi myös Kaisaniemen kulta-aika oli 1840-luvulla ja mamsellin astuttua sivuun, puisto menetti viihtyisyytensä samalla kun akateemikot siirtyivät juhlimaan kaupungin parempiin ravintoloihin.

Arkkitehti Aarne Ervi esittää, että vaikka pääkaupungiksi määrättiin kaupunki, joka oli tulipalon jälkeen miltei täydellisesti tuhoutunut, suoriutuivat Engel ja Ehrenström tehtävästään kiitettävästi. Näiden miesten ideat huokuivat ”luovuutta ja pyrkimystä selviin ratkaisuihin”. Kallioiden tasaus, notkelmien täyttö ja puistojen istutus loivat kaupunkiin harmoniikkaa ja viihtyisyyttä. Näin Helsingistä kasvoi lopulta eheä ja yhtenäinen empire-kaupunki.

Kaupungin teollistuminen alkoi 1850-luvulla. Samalla kun kulkuyhteydet lisääntyivät, myös aatteita ja ideoita alkoi levitä Helsinkiin. Ervi ilmaisee esimerkkinä, että ”rakennustekniseen perusrunkoon alkoi työntyä uusia, vierashenkisiä versoja”. Itsekeskeisyys ja omaperäisyys sai väistyä, kun Aleksanterinkadun taloihin alettiin ammentaa ratkaisuja vanhoista kertaustyyleistä. Esimerkiksi Ritarihuone (1861) henkii venetsialaista tyyliä. Vasta myöhemmällä vuosisadalla muototeräs ja tiili herättivät omaperäisyyden jälleen henkiin.

Helsingin elämä ja ajan henki

Kuten Ramsay sarkastisesti toteaa, varjopuolena oli valaistuksen puute. Katuvalaistus oli tehty savuisista öljylampuista, jotka riippuivat korkeissa puupylväissä – kyseessä tuskin oli kovin tehokas valaistuskeino. Yksinäisillä jalankulkijoilla oli usein lyhty kädessään, sillä pimeyteen ei luotettu. Wolfgang Schivelbusch on tutkinut varhaista katuvalaistusta suhteessa vallankäyttöön Euroopassa ja esittää syyksi, että ihminen on pelännyt pimeää, koska se on myyttisissä kuvitelmissa maailmankaikkeuden varhainen peruselementti.

Virkavaltaa oli vielä vähän ja sen kutsuminen paikalle hidasta, joten palovartijat hoitivat poliisien tehtäviä. Näillä erillisillä vartijoilla oli aseistuksena ns. ”rämistin” tulipalojen varalle, ja moniniveliset pihdit, joilla epäilyttävät kulkijat voitiin taluttaa ranteesta putkaan. Samalla tavalla lienee toimittu myös muualla Euroopassa, jossa oli kiellettyä kulkea pimeällä ilman lyhtyä. Tulipalon sattuessa talonomistajat joutuivat lähettämään vesitynnyrinsä palopaikalle sakon uhalla välittömästi. Palopaikoille kerääntyi varastelevaa ”roskaväkeä”, ja jotkut pitivät tulipaloja kauniina näytelminä. Kadut koostuivat pitkään mukulakivistä, kunnes osa liikkeenomistajista alkoi päällystää jalkakäytäviä Tallinnasta tuoduilla kalkkikivilaatoilla. Talvisin lumet koottiin keskikaduille jalkakäytävien jäädessä niitä selvästi alemmaksi.

Helsingin liike-elämä keskittyi Kauppatorin ja Senaatintorin kortteleihin. Tavarataloja oli kaksi, joista kumpikin oli jaettu kolmeen kategoriaan. Muutamien venäläisten rihkamapuotien, ”lafkojen”, lisäksi erikoisliikkeitä ei ollut vielä laajasti olemassa. Huomion arvoista on se, että Ramsayn mukaan liikkeistä ostettiin mitä oli, ja maksettiin mitä pyydettiin, mikä kertoo kulutuskulttuurin vakiintumattomuudesta. 1900- luvun alussa etenkin herkkupuodit olivat vallanneet alaa. Ramsayn nuoruudessa perheenemännät tekivät kaiken alusta asti itse, sillä kyse oli ennen kaikkea kunniasta ja myös perinteisestä naisten roolista perheessä.

Kirjakauppoja oli paljon, sillä lukemista harrastettiin enemmän ja haluttiin eskapismia arjesta. Varakkaissa kodeissa saatettiin kokoontua salonkiin ja lukea ääneen, kunnes lukeminen vähitellen muuttui yksityiseksi tapahtumaksi. Kai Häggmanin mukaan aiempi valistusvuosisata oli kylvänyt myös Suomeen varakkaimmissa piireissä esiintyneen suoranaisen lukuhimon, josta kärsivät usein nuoret säätyläisnaiset. Osa aikalaisista piti lukuhimoa jopa fyysisiä oireita aiheuttavana sairautena – ironista kyllä, tällainen henkilö oli esimerkiksi Zachris Topelius – joka samalla itse ruokki tätä himoa maan ensimmäisenä romaanikirjailijana.

Topeliuksen muistelmien mukaan varakkaimpien elämä koostui tuolloin pitkälti seuraelämästä, joissa eri piirit kokoontuivat erilleen. Myöhemmin tilalle tuli uusia illanviettoja, joista tunnetuimpia olivat ”piknikit”, maksulliset tanssiaiset. Toisaalta piknikeihinkin muodostui tietynlaisia arvokäsityksiä, mitkä perheet olivat tarpeeksi arvokkaita osallistumaan niihin. Porvaristo järjesti sen lisäksi omia tanssiaisia, joita ylioppilaat nimittivät mielellään ”puuhkajuhliksi”.

Ruumiillisen työn edustajille ei ollut tilaisuuksia olemassakaan lukuun ottamatta kirkkoa tai ”paatuneimmille” kapakkaa. Enemmistö työläisistä eli muurahaisen elämää, eikä heitä Topeliuksen sanoin muistellutkaan kukaan muu kuin ”poliisi ja ehkä pappi”.

Myös Ramsayn muistelmissa perheen sisäisen yhteyden muodosti seuraelämä, jolloin naiset olivat ”omalla paikallaan”, eivätkä kuluttaneet ja viettäneet aikaansa kaupungilla. Mikäli naiset kuitenkin poistuivat kodista kävelylle, heitä seurasi mukana miespalvelija. Naisten käsitöitä arvostettiin ja kulutuskulttuurin muutos näkyy esimerkiksi siinä, että joululahjat eivät enää 1900-luvun alussa olleet käsintehtyjä. Väite on sikäli mielenkiintoinen, että enemmistöllä suomalaisista maaseudulla tilanne oli vielä pitkään aivan toinen. Samaan aikaan Helsingissä toimi seurapiirien sisärengas, etenkin ranskalaisista kotiopettajattarista koostuva ”Créme de la Créme”, minkä vuoksi kaupunkia nimitettiin jopa Pohjolan Pariisisiksi. Ranskan kieli oli seurustelussa vallitsevaa, mikä näkyi kaskuissa, joita Ramsay lausui ranskaksi vielä vanhoilla päivillään.

Seuraelämän muodosti myös toisten kodeissa vieraileminen. Päivän päätteeksi isäntä pukeutui parhaimpiinsa ja alkoi valmistautua iltaa varten salonkiin – kun kerran kotona oltiin, niin vieraatkin olivat tervetulleita. Vierailukäyntien puute tulkittiin välinpitämättömyydeksi. Erilaisten korttien ja lappujen jättäminen kuului etikettiin. Yhtenä merkittävimmistä olivat uudenvuodentoivotukset, joita palvelijat kävivät jättämässä isäntiensä tuttaville niihin varattuihin laatikoihin. Illanvietoissa lapset joutuivat kuuntelemaan aikuisten keskustelua, mutta 1900-luvulla ”ne tyrannit eivät enää antaneet muille suunvuoroa”, Ramsayta lainatakseni.

Matkustajajunia ei vielä ollut ja kaupungin liikenteestä vastasi kaksikymmentä hevosta. Höyrylaivoja puolestaan oli neljä, joten myös meriliikenne oli kovin vähäistä. Tämä oli luonnollista, sillä Helsingistä puuttui vielä tuossa vaiheessa vienti ja teollisuus lukuun ottamatta ulkomaalaisten liikemiesten ”afääreitä”. Teollisuutta hankaloitti inflaatio sekä Suomen Pankin kehittymättömyys ennen 1860-lukua sen ollessa maan ainoa rahalaitos huomattavan byrokraattisella johtokunnalla.

Koulutuslaitos oli tarkoitettu varakkaimpien jälkikasvulle ja opetus koostui joko kotiopettajasta, tai ”lyseoista” ja ”pensioneista”, tai kuten Ramsayn tapauksessa, aluksi sisäoppilaitoksesta. Työväki sai vasta koulutarkastaja Uno Cygnaeuksen kansakuntaa kehittävistä ajatuksista maksuttoman kouluttautumismahdollisuuden vuonna 1861, kun kansakouluja alettiin perustaa.

Aikakauden ainoa sallittu kieli oli ruotsi. Ramsay esittää, että kiinnostusta suomen kielen kehittämiseen ei esiintynyt ”tiettyjen akateemisten piirien ulkopuolelta”, joka melko varmasti tarkoittaa fennomaaneja. Pahimmat kielikiistat tosin käytiin vasta myöhemmin poliittisessa elämässä. Edes suomenkielisiä palvelijoita ei huolittu palvelukseen, joten palveluspakon aikakaudella suomea puhuville palkollisille jäivät Helsingin ympäryspitäjät. Ramsay paheksuu, että suomen kieli oli kouluissa hyvin syrjityssä asemassa. Muuttoliikkeen seurauksena 1900-luvun alussa jo puolet kaupungin asukkaista olivat puhtaasti suomenkielisiä.

Helsinkiläiskodit vuosisadasta toiseen

Hilkka Saari on kirjoittanut artikkelin rokokooajan helsinkiläiskodeista. Etenkin vapauden ajan lopulla porvarit alkoivat jäljitellä aateliston elämäntapaa kodin ja sisustamisen suhteen. Rokokoo halusi tehdä elämästä miellyttävää ja viihtyisää, mille oli leimallista huonekalujen runsaus ja monipuolisuus. Porvareiden taloissa oli navetan lisäksi aittoja, joihin voitiin varastoida kauppatavaroita. Keittiö erillisenä huoneena kertoo puolestaan siitä, että perinteinen suomalainen tupa oli syrjäytetty ja se oli muuttunut oleskeluhuoneeksi. Talon edustavimpana huoneena toimi sali, jossa isäntä otti vastaan vierailijat.

Loistoesineiksi luokiteltiin pikkutarkasti kuvioidut tee- ja kahvipöydät eli tarjoilupöydät. Pöydän ruokailuvälineet erottuivat edukseen tinaisena, ja arvokkaampi esineistö hopeisena. Kahvi oli perinteisesti ylellisyystuote, jonka maahantuonti muutamaan otteeseen jopa kiellettiin vapauden ajalla. Juutinnahalla päällystetty erillinen pöytä yhdessä ympäröivien tuolien kanssa kuului vauraimpiin koteihin. Se oli yhtenäistä, mutta siihen aikaan harvinaista kalustusta.

Sohva edusti rokokoon täydellistä mukavuutta – muodot noudattivat nimittäin ihmiskehon linjoja. Erilaiset kaapit antoivat leimansa vauraammalle kodille. Saaren mukaan sisustus oli ottanut mallia englantilaisesta huonekalutaiteesta. Myöskään saksanpähkinäpuista lipastoa eikä peiliä sovi unohtaa, sillä ne edustivat toisaalta kodin ja toisaalta kantajansa ylpeyttä ja ehkä pinnallisuuttakin. Saari esittää, juuri lipastot ja kaapit liittivät vauraat helsinkiläiskodit ulkomaiseen kulttuuripiiriin.

Sängyt, kuten ulosvedettävä sänky uutimilla, värikkäillä verhoilla varustettuna, olivat tyypillisiä rokokoolle. Seinille oli ripustettu erilaisia tauluja – usein hallitsijoista tai omista sukulaisista. Vauraimmissa kodeissa sisustukseen saattoi kuulua jonkinlainen instrumentti – olihan orastava kiinnostus musiikkiin osa seurapiirien sivistystä. Liinavaatevarastot olivat hyvin runsaita ja niiden täytteenä oli joko höyheniä tai poronkarvoja – muissa yhteiskuntaluokissa käytettiin vielä olkia. Saaren mukaan ruoansäilytysastioiden paljous kertoo varastoluonteisesta taloudesta, mikä olikin totta, sillä kauppojen puutteen vuoksi myös kaupunkilaisporvareiden kotipiirissä oli runsaasti eläimiä. Varakkaimmat porvarikodit todella olivat rinnastettavissa aikansa säätyläiskoteihin.

Ramsay on kuvannut muistelmissaan helsinkiläiskotien muuttumista kahdessa tasossa: ranskalaista art nouveauta, jugendia, suhteessa nuoruuden empireen, ja empireä suhteessa edeltävään rokokoohon. Hänen varhaisnuoruudessaan koteihin ei ollut tapana ottaa vuokralaisia lainkaan, vaan elää sitäkin mukavammin, mikäli kodissa oli tyhjää tilaa. Talot olivat usein yksikerroksisia puutaloja, mutta viihtyisämpiä kuin myöhemmin. Hän halveksii vuokrakasarmeja ja niiden ahtautta, sekä tonttitilan olemattomuutta.

Asuntojen kalustus 1900-luvun alussa oli Ramsaylle kuin punainen vaate. Työläiset alkoivat matkia ylempiä luokkia, eikä huonekaluissa esiintyviä säätyeroja, kuten mahonkia ja saksanpähkinäpuuta, enää erottanut, vaan tilalle oli tullut plyyshi. Työläisillä ei ollut varaa, eikä makua, jäljitellä mitään oikeita tyylejä, Ramsayta lainatakseni. Sekatyyleistä koostuvat huonekalut olivat keskellä huonetta. Ramsayn nuoruudessa huonekalut oli sijoitettu jäykästi seinänvierustoille, mikä toisaalta mahdollisti liikkumatilan ja toisaalta fokusoitumisen seurusteluun huonekalujen sijasta.

Ramsay piti nuoruutensa sisustusta eleganttina ja kodikkaana, jossa valoisuutta ja avaruutta arvostettiin. Ikkunoita ei ollut yhtä paljon, sillä mitä ilmeisimmin halvempi mekaaninen lasinvalmistustapa keksittiin vasta myöhemmin, eikä tapana ollut muutenkaan elää tuhlailevasti. Huoneet eivät olleet täynnä ”rihkamaa” ja arvoesineet pidettiin kaapeissa. Ruokasaliin kuului olla tunnelmaltaan leppoisa, josta voi vetää johtopäätöksen aistien sekavuuteen: ihminen oli aistiensa vietävissä, mikäli koti ei ollut elegantissa järjestyksessä. Ramsay oli tottunut, että kodeissa keskityttiin nautiskeluun. Kai Häggmanin mukaan koti oli kansakunnan perusyksikkö, jolla uskottiin olevan terveitä vaikutuksia ihmisen kasvamiseen.

Ramsayn mukaan kylmänviileän ja selkeän empire-tyylin tultua sisustuksessa muotiin, alettiin kustavilaista tyyliä väheksyä ja jopa halveksua. Vanhat kustavilaisen ajan rokokoohuonekalut kätkettiin ullakoille tai annettiin palvelusväelle. Näitä kokoelmia ei säilytetty missään, sillä julkisia museoita ei ollut vielä olemassa ja vain harvat – lähinnä ruotsalaiset keräilijät – ottivat niitä talteen. Myöhemmin kuningas Kustaa III:n aikaisten huonekalujen arvo ymmärrettävästi nousi ja niitä yritettiin kaivaa uudestaan esiin, mutta valitettavan huonolla menestyksellä.

Helsinki kuvataiteissa – 1800-luvun biedermeier

Taidehistorioitsija Aune Lindström on tarkastellut Helsinkiä kuvataiteissa 1800-luvulla. Vuosisadan puoliväli edustaa pikkuporvarillista biedermaieria, jonka tunnuspiirteinä ei ollut vuosisadan alun tapaan veduta maisemat: eheä kokonaiskuva kaupungista, vaan osakuva jostain kokonaisuudesta – esimerkiksi kadusta tai rakennuksesta. Merkillepantavana pidän sitä seikkaa, että vuosisadan alun varhaisin Helsinki-kuvasto on tehty pääasiassa ulkomaisin voimin.

Vuosisadan alkupuoliskolla ihanteena vallitsi romantiikka, jonka hengessä kuvattiin eksoottisia paikkoja, jollainen myös Helsinki oli. Tämä heijastui myös taiteilijoiden näkemyksiin: arkipäiväisiä aiheita romantisoitiin esimerkiksi uusilla mittasuhteilla tai ulkomaisilla tyyli-ihanteilla. Lähdekritiikki täytyy muistaa kuvataiteen lisäksi matkakuvauksissa: romantiikan aikana molempia tehtailtiin kernaasti yleisön maun mukaan. Suurin osa maalauksista on joka tapauksessa arvokkaita historiallisia todisteita, sillä niissä on paloja vanhasta ja kadonneesta kaupungista.

Carl Ludvig von Engelin viittä akvarellia vuodelta 1817 pidetään luotettavina ja taiteellisina esityksinä. Lindström esittää kuitenkin kuriositeetin, jossa hän kysyy, voidaanko Helsinkiä edes katsoa muulla tavoin kuin Engelin silmin. Kysymys on varsin osuva, sillä Engel suunnitteli koko kaupungin ja hänen maalauksensa heijastuivat myöhemmin myös hänen rakennustaiteeseensa. Ranskalaisen Barthelemy Lauvergnen maalauksia julkaistiin 1840-luvun aikana Helsinki-kuvateoksessa Voyages en Scandinavie, jossa hän kuvasi kaupunkia yhä täysin romantikon silmin.

Yksi merkittävimmistä kotimaisista graafikoista oli Fredrik Tengström, joka perusti Suomen ensimmäisen kivipainon. Hän julkaisi vuonna 1838 sarjan kivipiirroksia biedermaier-tyyliin rakennusryhmistä, joiden taustalla on täytehenkilöitä. Lindströmin mukaan henkilöt vaikuttavat kuitenkin ”alastomilta” ja ”tyhjiltä”, jolle hän löytää alitajuisen tulkinnan, jonka mukaan Tensgtröm olisi ilmaissut helsinkiläisten eksyneisyyden tunteita uusien rakennusten editse kulkiessaan. Huomio on verrattain hyvä, sillä kuten Eino Suolahti kirjoittaa, oli kaupunki arkkitehtonisesti täysin erilainen kuin mikään edeltäjänsä. Tengströmin kuvilla on ollut huomattava vaikutus myöhemmille Helsingin-kuville.

Magnus von Wright ja Johan Knutson toivat 1840-luvulla kuvaukseen intiimimmän ja subjektiivisemman tavan, sillä taustalla oli kotiseuturakkaus omaan kaupunkiin. Kotiseutu voi siis vaikuttaa taiteilijan omiin maalaustulkintoihin. Von Wright kuvasi maisemia pikkuporvarilliseen biedermaierin tapaan varsin rajoitetusta näkökulmasta – oman kotinsa ikkunasta. Von Wrightin kerrotaan olleen aiheesta riippuen osin kallellaan romantiikkaan, unohtamatta kuitenkaan kaupunkikuvauksissaan ”tunnontarkkaa realismia”. Lindströmin mukaan von Wrightin 30-vuotinen kuvatuotanto on ehein ja aidoin kokonaisuus Helsingistä. Johan Knutsonin Helsinki-tuotannossa paistaa pikkuporvarillisuuden lisäksi läpi selvä karikatyyrimaisuus. Miljöö ja kuvauskohde on yleensä rajattu toreihin, pubeihin sekä tavallisiin ihmisiin. Maalauksissa on yhteiskunnallista satiiria, mikä hankaloitti sen asemaa aikansa yhteiskunnassa. Sensuuri oli tiukkaa ja yksityisiä kustantamoja harvassa, joten suunniteltu litografiasarja jäi julkaisematta. Selityksenä voidaan pitää myös tässä tapauksessa viranomaisten varovaisuutta Hullun vuoden kuohunnan jälkeen.

Kylmäpiirteisen ja eheän empire-ihanteen taival alkoi olla ohi 1860-luvulla. Saksalaisvaikutteet alkoivat näkyä taiteessa, kun Hjalmar Munsterhjelm käytti pittoreskeja vaikutelmia Katajanokan kuvauksissaan. Tästä seuraavalla vuosikymmenellä kuvataiteessa puhalsivat kokonaan uudet saksalaistuulet: Helsinki oli ehtinyt kasvaa ja verkottua, joten düsseldorfilaisromantiikka löi itsensä läpi.

Ramsayn muistelmien luonteesta

Henrik Ramsay on muistellut isosetäänsä muistelmateoksen alkusanoilla vuonna 1948. Anders Ramsay kirjoitti muistelmansa vuosina 1904–07 eli yli 70-vuotiaana. Hän oli Henrikin mukaan taitava kertoja, liekö perinne kulkenut suvussa, sillä lapsena Anders itsekin kuunteli isänsä ja seurapiirin setien kertomuksia. Andersin suullisia kertomuksia Henrik pitää elävämpinä kuin paperisia muistelmia, mikä kertoo siitä, että ääni itsessään antaa elävämmän ja dynaamisemman kontekstin kertomukseen vivahteineen ja tauotuksineen. Hänen keskustelutavassaankin saattoi Henrikin mukaan havaita 1700-luvun kustavilaista tyyliä.

Andersille oli velvollisuus kuvata asiat muistinsa varassa ”sellaisena kuin ne olivat”. Lukijan on syytä pitää mielessä, että asiat on kuvattu suomenruotsalaisen porvarisuvun edustajan muistikuvista. Teosta on moitittu siitä, ettei se kerro suurista kansallisista tapauksista, ja lisäksi virheitä saattaa esiintyä päivämäärissä ja vuosiluvuissa. Anders puolustautui, ettei ikinä ollut varsinainen kosmopoliitti, vaan sivustakuuntelija. Muistelmien ei ollut tarkoituskaan olla mikään tarkka ja kuiva asiakirjakokoelma, vaan ne koostuvat kirjavista, toisiinsa suoraan kytkeytymättömistä ajankuvista, joiden ei ole tarkoituskaan olla historiallisia. Vielä 1900-luvun alussa historiankirjoituksessa vallitsi rankelainen käsitys siivitettynä lentävällä lauseella ”wie es eigentlich gewesen” (kuinka asiat oikeasti olivat). Historiatieteen ”isänä” pidetty Leopold von Ranke piti virallisia asiakirjoja objektiivisina totuuksina historiasta. Kuitenkaan viralliset asiakirjat eivät ole välttämättä sen enempää historiallisesti objektiivisia kuin muistelmateoskaan. Muistelmat voivat olla arvokkaina ajankuvauksina silti historiallisia, vaikka niitä olisi liioiteltu tai niissä esiintyisi epätarkkuuksia.

Anders aloitti muistelmiensa kirjoittamisen hieman epäröiden. Hän myöntää teoksensa esipuheessa, että hän on jättänyt tiettyjä asioita kirjoittamatta, jotka eivät sovi julkaistavaksi kirjallisessa muodossa. Tuolloin oli ensimmäinen sortokausi, jolloin sensuuri oli vahvaa. Lisäksi välttyäkseen jälkipyykiltä, hän ei myöskään kirjoittanut suoraan negatiivisesti kenestäkään henkilöstä. Andersin elinaikana tapahtuneet suuret kansalliset muutokset, arjen muutokset ja epäonnistumiset liike-elämässä mitä suurimmalla todennäköisyydellä heijastuivat hänen näkemyksiinsä viattomasta varhaisnuoruudesta. Henrikin mukaan Anders todella oli ennen kirjoitusprosessia – ja vielä sen aikanakin – tyytymätön itseensä, ja siksi myös kaupunkiinsa.

Kahdeksanosainen teos julkaistiin ruotsiksi ja myytiin myös Ruotsissa nimellä Från barnaår till silverhår. Tarkoitus kuitenkin oli, että se myöhemmin suomennettaisiin – maan kielikiistoista huolimatta Anders tavoitteli suurta suomenkielistä yleisöä, eikä osoittanut ylemmyydentuntoa. Kun muistelmat menestyivät, Helsinki muuttui Andersin mielessä ihastuttavaksi kaupungiksi, sillä hän sai paljon kunniaa. Lopulta hän tituleerasi itseään ”viimeisen ajan kavaljeeriksi”, mikä liittyy kirjailijan koko persoonaan – oli ollut suuri kunnia tavata viimeiset kustavilaisella ajalla eläneet ihmiset. Arvailtavaksi jää, kuinka erilaiset muistelmat olisivat olleet, mikäli Anders olisi suhtautunut elämäänsä ja kaupunkiinsa alusta asti positiivisemmin.

 

LÄHDELUETTELO

 

Päälähde

Ramsay, Anders: Muistoja lapsen ja hopeahapsen 1, 1904. Suom. Antti Nuuttila. Werner Söderström kirjapaino, Porvoo 1966.

Tutkimuskirjallisuus

Ervi, Aarne: Helsingin arkkitehtuurin kehitys. Valvoja 7/1950.

Häggman, Kai: Pitkä tie ulkoluvusta järjelliseen lukemisen taitoon. Toim. Anssi Mäkinen, Joni Strandberg & Jukka Forslund: Suomalaisen arjen historia 2. Säätyjen Suomi. WSOY, Porvoo 2007.

Koskivirta, Anu: Kansan ja esivallan kohtaamisia esiteollisen ajan Suomessa. Toim. Anssi Mäkinen, Joni Strandberg & Jukka Forslund: Suomalaisen arjen historia 2. Säätyjen Suomi. WSOY, Porvoo 2007.

Lindberg, Carolus & Rein, Gabriel: Uudelleenrakentamiskauden loppuvaihe. Teoksessa Helsingin kaupungin historia 3, 1. nide. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino, Helsinki 1950.

Lindström, Aune: Helsinki kuvataiteilijain kohteena. Valvoja 7/1950.

Ramsay, Henrik: Anders Ramsay pääkaupunkimme kuvaajana. Valvoja 5–6/1950.

Saari, Hilkka: Rokokooajan helsinkiläiskoti. Valvoja 5–6/1950.

Schievelbusch, Wolfgang: The Policing of Street Lighting https://moodle.utu.fi/file.php/4143/Artikkelit/Schivelbusch.pdf

Seuraelämästä. Teoksessa Helsinki Zachris Topeliuksen silmin. Kertomuksia 1830- ja 1840-lukujen Helsingin elämästä. Toim. Rolf Martinsen. Gummerus, Jyväskylä 2006.

Suolahti, Eino E.: Helsingin historian dramaattisuus. Valvoja 5–6/1950.

Muut lähteet

Helsingin Kauppatori rakennuksineen http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4631 [22.12.2009]

Tengström, Fredrik: Senaatintori. Litografia 1837 http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taidehistoria/virtuaali/kuvat/sentori_tengstr.jpg

Niccolò Paganini Heinrich Heinen kuvaamana

G. F. Kersting: Niccolò Paganini (1830)

kirjoittanut Petteri Polvi

 

Johdanto

Italialainen Niccolò Paganini (1782–1840) oli viulisti ja säveltäjä, joka 1800-luvun alkupuolella lumosi Euroopan virtuoosimaisella soitollaan. Paganini oli osa sitä sosiaalista ja poliittista murrosta, joka muusikoiden ja artistien julkisessa roolissa ja esiintymistavoissa 1800-luvun alkupuolella tapahtui. Kun keskiluokka kasvoi ja vaurastui, tuli musiikista ”kulutustavaraa” keskiluokalle. Aikaisemmin muusikot ja artistit olivat aateliston työllistämiä orkesterinjohtajina ja hovimuusikkoina, ja musiikkia tehtiin pääasiassa aatelisperheelle tai -suvulle. Keskiluokan nousun myötä tämä rooli muuttui, sillä nyt artistien oli mahdollista esiintyä konserteissa tai yksityistilaisuuksissa keskiluokkaisille konserttikävijöille, eivätkä artistit olleet enää riippuvaisia aateliston rahoituksesta. Tämän myötä artistin esiintymisessä ja sävellyksessä korostettiin erityisesti yksilöllisyyttä, taituruutta ja virtuoosimaista otetta. Paganini oli Euroopan ensimmäisiä ”virtuoosimuusikkoja”, joka konsertoi runsaasti ympäri Eurooppaa ja kenestä myös lehdistö oli suosion myötä suuresti kiinnostunut. Paganinista kirjoitettiinkin lehdistössä konserttiarvostelujen lisäksi laajasti muun muassa hänen yksityiselämästään, ja hänestä tuli tunnettu ympäri Euroopan. Häntä voisikin sanoa oman aikansa supertähdeksi, jota voisi verrata nykypäivän rock-tähtiin.

Paganinin yleisöstä löytyi usein tuon ajan merkittäviä taidepiirin henkilöitä, kuten muita muusikkoja, kirjailijoita ja taidemaalareita. Myös Heinrich Heine (1797–1856) pääsi todistamaan Paganinin viulunsoittoa. Heine yksi 1800-luvun merkittävimpiä saksalaisrunoilijoita, ja runojen ohella hän kirjoitti muun muassa proosaa, esseitä ja kritiikkiä. 1830-luvulla hän julkaisi niin asia- kuin kaunokirjallistakin proosaa sisältävää Salon-sarjaa. Tämän sarjan vuonna 1837 ilmestyneeseen kolmanteen osaan kuului Firenzen öitä -niminen novelli. Firenzen öitä on jaettu kahteen osaan, jotka kumpikin koostuvat yhdestä yöstä. Niissä Maximilian-niminen päähenkilö kertoo kuolinvuoteellaan makaavalle ystävälleen Marialle muistojaan ja tarinoitaan. Ensimmäisenä yönä hän kertoo lapsena kohtaamastaan jumalattaren patsaasta ja siihen liittyvän tarinan sekä kokemuksistaan italialaisista muusikoista. Yksi näistä on Paganini ja Heine onkin omistanut pitkän pätkän ensimmäisen yön tapahtumista Paganinin kuvaamiselle.

Tässä esseessä tarkastelen sitä, miten Heinrich Heine Firenzen öissä kuvaa Niccolo Paganinia: millaista kuvaus teoksessa on, mitä saamme sen avulla selville Paganinista ja Heinestä itsestään ja miten Heinen kuvaus heijastelee 1800-luvun aikalaiskäsityksiä Paganinista ja hänen soitostaan, luonteestaan ja olemuksestaan laajemmin. Kerron ensin hieman Paganinista yleisesti ja erittelen sitten tarkemmin Heinen luomaa kuvaa Paganinista Firenzen öissä.

Paganini

Niccolò Paganini syntyi 27. lokakuuta 1782 Genovassa, Pohjois-Italiassa. Hänen vanhempansa, Antonio ja Teresa Paganini, havaitsivat Niccolon musikaalisen lahjakkuuden jo lapsena, ja Antonio alkoikin kouluttaa nuorta Paganinia viulunsoittoon jo seitsemänvuotiaana. Vanhemmille oli selvää, että riittävällä harjoittelulla Paganinista tulisi hänen lahjakkuutensa ansiosta kuuluisa ja taitava viulisti, ja se toisi myös perheelle taloudellista turvaa. Antonio olikin harjoittelun suhteen erittäin ankara ja piti huolen siitä, että Paganini harjoitteli riittävästi. 12-vuotiaana Paganini pääsi ensimmäistä kertaa ammattilaisten opetukseen. Jo tässä vaiheessa Paganini alkoi kehitellä omanlaista viulunsoittotyyliään huolimatta siitä, että hänen opettajansa yrittivät pitää häntä ”klassisen” viulunsoiton tiellä. 18-vuotiaana hän voitti Luccan kaupungissa kilpailun, jonka palkintona hän pääsi konsertoimaan paikalliseen katedraaliin. Suosiollisen vastaanoton rohkaisemana Paganini päätti jäädä Luccaan, jossa hän vietti suhteellisen vapaata taiteilijaelämää. Hän tienasi elantonsa vieruskaupungeissa konsertoiden ja antaen opetusta mutta samalla myös tuhlasi usein tienaamansa rahat uhkapeleihin. Kun Napoleon kruunasi itsensä Italian kuninkaaksi vuonna 1805, hän antoi Luccan ja Piombinon provinssit sisarelleen, prinsessa Eliselle, joka kokosi uuden hoviorkesterin kaupungin muusikoista. Paganini oli yksi heistä, ja seuraavat vuodet hän toimikin hovimuusikkona ja -säveltäjänä. Vuonna 1809 Paganini kuitenkin kyllästyi hovimuusikon elämän rajoittavuuteen ja päätti ottaa riskin ryhtyä omia sävellyksiään esittäväksi sooloartistiksi.

On huomattava, että Paganinin aloittaessa soolouransa eurooppalainen konsertti-instituutio ei ollut vielä vakiinnuttanut asemaansa. Suurimpana haasteena aloittelevalla artistilla oli tuntemattomuus ja promootion puute. Paganini oli tunnettu vain kotiseudullaan ja sitä ympäröivillä alueilla, mutta laajaa suosiota hänellä ei vielä ollut. Ooppera oli 1800-luvun alkupuolella Italiassa suosittua, ja Paganini pääsikin soittamaan yleisölle teatteri- ja oopperaesitysten väliajoilla. Nämä puitteet sopivat hyvin dramaattiselle ja teatraaliselle esiintyjälle, jollainen Paganini oli: hän otti usein itselleen koomikon roolin, kun hän esimerkiksi nauratti yleisöä imitoimalla viulullaan eri eläinten ääntelehtimisiä. Paganini otti pian myös toisenlaisen, huomattavasti synkemmän, roolin. Hän antoi usein yleisön ymmärtää, että häntä ohjaisi jokin ulkopuolinen voima; hänen esiintymisensä olivat dramaattisia, fyysisesti uuvuttavia ja lumoavia. Myös hänen tapansa rentoutua täydessä pimeydessä ja yksinäisyydessä, syömättä, konserttia edeltävän päivän herätti kysymyksiä, puhumattakaan hänen ulkonäöstään: hänen pitkistä, mustista hiuksistaan, kalpeasta ihostaan, ivallisesta hymystään ja pitkistä sormistaan. Paganini puhui itsekin ”sähköisyydestä” ja ”magiasta”, jota hän tunsi ruumiissaan esiintyessään. Hänen konserttiensa arvosteluissa hämmästeltiinkin usein hänen soittonsa ”lumoavaa” vaikutusta. Paganini luultavasti nautti mystikon roolin tuomasta huomiosta, ja hän luultavasti myös huomasi sen vetoavan yleisöön, ja takasi näin hyvät lipputulot. Jää kuitenkin avoimeksi tulkinnalle, oliko Paganinin ”mystisyydelle” jotain todellista pohjaa tai pyrkikö hän todella harjoittamaan jonkinlaista mystiikkaa: on mahdollista, että hän oli perinyt osan äitinsä äärimmäisen uskonnollisesta luonteesta. Tarinan mukaan hänen äitinsä oli jo ennen Paganinin syntymää nähnyt näyn enkelistä, joka kertoi, että hänen pojastaan tulisi kaikkien aikojen suurin viulisti.

Paganinin läpimurto tapahtui vuonna 1813 Milanossa, kun hän pääsi esiintymään uudessa La Scala -salissa. Hänen siellä saamansa suuri suosio vakuutti hänet siitä, että hänen soittotyylillään ja sävellyksillään hän voisi saavuttaa suosiota; hänen ei tarvitsisi tukeutua esittämään omia versioitaan muiden, tunnetumpien säveltäjien teoksista, kuten ajalle oli tyypillistä. Lukuisat vastoinkäymiset kuitenkin viivästyttivät hänen Euroopan kiertuettaan, sillä hän pääsi aloittamaan kiertueensa vasta vuonna 1828. Kiertue alkoi Wienistä ja kesti seuraavat kuusi vuotta, jona aikana Paganini kasvatti suosiotaan ja teki itseään tunnetuksi ympäri Euroopan. Arvostelut konserteista olivat suosiollisia ja ylistäviä, ja niissä usein liitettiin Paganiniin yliluonnollisia piirteitä hänen epäilyttävän ulkonäkönsä ja teknisen virtuoosimaisuutensa ansiosta. Mystikon rooli, jonka Paganini oli luonut jo uransa alkuvaiheilla ja hionut vuosien varrella täydellisyyteen, seurasi häntä lehdistön kirjoittelussa jatkuvasti.

Paganini soittaa. Lähde: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Paganini Heinen kuvaamana

Firenzen öissä päähenkilö Maximilian päätyy kertomaan Marialle Paganinista heidän keskusteltuaan ensin italialaissäveltäjä Bellinistä. Heinen kuvauksen Paganinista voisi jakaa kahteen osaan. Ensin Maximilian kertoo Paganinin ulkonäöstä ja olemuksesta ja niistä tarinoista ja huhuista, joita hänestä kerrotaan, kun taas toisessa osassa hän kuvailee niitä visuaalisia ilmiöitä, joita hän näki ja koki ollessaan Paganinin konsertissa ja kuullessaan tämän viulunsoittoa. Kokonaisuudessaan kuvaukselle tyypillistä on esittää Paganini vahvasti yliluonnollisena ja mystisenä hahmona, jonka olemuksessa ja viulunsoitossa paholainen on jollakin tapaa läsnä.

Paganinin ulkonäön ja olemuksen kuvaus alkaa, kun Maria kysyy Maximilianilta, pitääkö tämä Paganinista, ja Marian kertoessa, ettei ole itse koskaan nähnyt Paganinia muuta kuin muotokuvissa. Maximilian kertoo, että muotokuvat Paganinista eivät ole kaikki yhtäläisiä ja että ”ne rumentavat tai kaunistavat häntä, milloinkaan ne eivät kerro hänen todellista olemustaan”. Jo tässä kiinnittyy huomio Heinen tapaan rinnastaa Paganini johonkin yliluonnolliseen, jonka todellista olemusta on mahdotonta jäljittää muotokuvaan tai piirrokseen: hän on kuin haamu, jota ei voi valokuvata. On myös mielenkiintoinen huomio, että Maria kysyy Maximilianilta, onko tämä nähnyt Paganinia, eikä kuullut, sillä siinä korostuu se, kuinka suuri rooli Paganinin teatraalisella esiintymistavalla konserteissa oli. Häntä ei tultu vain kuuntelemaan vaan myös katsomaan. Paganini kirjoittikin vuonna 1832 eräässä kirjeessään seuraavasti: ”…kukaan ei koskaan kysy, oletko kuullut Paganinia vaan oletko nähnyt häntä. Rehellisesti sanottuna kadun yleistä mielipidettä, että olisin salaliitossa paholaisen kanssa. Sanomalehdet keskittyvät liikaa ulkonäkööni…” Hänen sähköinen ja dramaattinen esiintymistapansa ja poikkeuksellinen ulkonäkönsä yhdistettiinkin usein huhuihin hänen liitostaan paholaisen kanssa.

Maximilian jatkaa, että vain kuuro maalari nimeltä Lyser on onnistunut tekemään Paganinista todenmukaisen muotokuvan. Lyserin muotokuvaa kuvaillessaan Heine rinnastaa jälleen Paganinin johonkin yliluonnolliseen ja helvetilliseen: ”Nuo satumaiset piirteet, jotka tuntuivat kuuluvan ennemmin rikinkatkuiseen varjojen valtakuntaan kuin aurinkoiseen elävien maailmaan, saattoi hahmottaa ainoastaan räikeän mustin, pikaisin viivoin. ’Todellakin, piru ohjasi kättäni’, kuuro maalari vakuutti minulle”. Maximilian kertoo myös Lyserin hänelle kertoman tarinan siitä, kuinka Paganini ollessaan kapellimestarina Luccassa puukotti uskottoman rakastettunsa, joutui vankilaan ja myi siellä sielunsa paholaiselle päästäkseen vapaaksi ja tullakseen parhaaksi viulunsoittajaksi. Heine toistaa tässä yhden version yleisestä huhusta, jota Paganinista lehdistössä levitettiin yhä uudestaan ja uudestaan hänen Euroopan-kiertueensa aikana ja jota hän joutui selittelemään ja oikomaan. Teoksessa on myös mielenkiintoinen kuvaus siitä, kun Paganini saapuu hannoverilaisen konserttimanagerinsa Georg Harrysin kanssa paikalle. Siinä Harrysin ja Paganinin suhteesta kerrotaan, että ”hänet [Paganini] on sidottu verisellä sopimuksella tähän palvelijaan, joka ei ole kukaan muu kuin saatana”. Heine jatkaa: ”Rahvas ei tiedä, että paholainen on vain lainannut herra Georg Harrysin hahmoa ja että sillä välin tämän ihmispoloisen sieluparka istuu Hannoverissa muun roskajoukon ohella lukittuna erääseen lippaaseen niin pitkäksi aikaa, että paholainen antaa hänelle lihallisen kuoren takaisin.” Heine korostaa Paganinin ulkonäköä ja olemusta kuvatessaan jatkuvasti tämän paholaismaisuutta ja siihen viittaavia piirteitä. Kuvaus on ajalle tyypillistä, sillä samanlaisia rinnastuksia ja vertauksia Paganinista tehtiin usein myös lehdistössä 1820- ja 1830-luvuilla, etenkin konserttiarvosteluissa.

Osasyy sille, miksi Paganinin olemus ja ulkonäkö muodostuivat niin keskeisiksi seikoiksi hänestä puhuttaessa, oli se, että hänen krooninen sairastelunsa vaikutti hänen ulkonäköönsä merkittävästi. Siitä, mitä tauteja tarkalleen Paganini sairasti, ei ole täyttä varmuutta, mutta ainakin kuppa hänellä diagnosoitiin jo 1820-luvulla. Siihen hänelle määrättiin hoidoksi elohopeaa ja oopiumia. Krooninen sairastelu ja niihin annetut hoidot ja lääkekuurit vaikuttivat merkittävästi hänen ulkonäköönsä ja saivat hänet näyttämään milloin kalpealta, milloin luurangolta ja milloin muuten vain riutuneelta. Sairastelun luoma epäilyttävä ja sairaalloinen ulkonäkö yhdistettynä huhuihin yliluonnollisesta selittävät osaksi sitä, miksi Paganinin ulkonäkö ja olemus saivat niin paljon huomiota hänen musiikkinsa ohella.

Toinen osa Paganinin kuvauksesta Firenzen öissä koostuu siitä, mitä Maximilian näkee ja kokee hänen ollessaan Paganinin konsertissa, ja kuullessaan tämän soittoa. Konsertin ensimmäisen osan aikana Maximilian kertoo nähneensä kuinka nuori ja elinvoimainen Paganini hurmaa sievän, nuoren neidon, mutta sitten surmaa hänet stiletillä tajuttuaan hänen uskottomuutensa: jälleen aikaisemminkin mainittu legenda Paganinista rakastajansa murhaajana toistetaan. Konsertin seuraavassa osassa näyt olivat entistäkin synkempiä ja niistä voi löytää viittauksia tarinaan, jonka mukaan Paganini oli myynyt sielunsa Saatanalle:

Jaloissaan hänen riippanaan olivat raskaat ketjut. Hänen takanaan liikehtivät kasvot, joiden piirteet viittasivat hilpeään pukinluonteeseen, ja näin pitkien karvaisten käsien tarttuvan aika ajoin avuliaasti Paganinin soittaman viulun kieliin. Toisinaan ne ohjasivat myös Paganinin kättä, jolla hän piteli jousta, ja silloin mäkättävä suosiota osoittava nauru seurasi sointeja, jotka kumpusivat viulusta yhä tuskaisemmin ja verisemmin.

Maximilian näki siis itse paholaisen ohjaavan Paganinin soittoa. Helvetilliset näyt keskeytyivät vasta, kun Paganinin viulusta katkesi kieli, jonka jälkeen kulissit Paganinin ympärillä Maximilianin silmissä jälleen muuttuivat. Nyt hän näki Paganinin munkin kaavussa, hupun peittämänä, soittamassa meren rannalla kallionkielekkeellä. Iltaruskossa aaltoileva meri muuttui verenpunaiseksi ja taivas aavemaisen kuulaaksi Paganinin soittaessa:

[–] näytti kuin hän mumisi ikivanhoja riettaita loitsuja, joilla manataan myrsky esiin ja päästetään valloilleen nuo pahat henget, jotka makaavat vangittuina merten syvyyksissä. Kun hän toisinaan, pistäen paljaan kätensä pitkänä ja laihana esiin väljästä munkin hihastaan, miekkaili ilmassa viulunsa jousella, silloin hän vasta vaikuttikin noitamestarilta, joka komentaa elementtejä taikurinsauvallaan [–]

Heine rinnastaa Paganinin jälleen yliluonnolliseen: hän on ”noitamestari”, joka loitsuillaan manaa esiin Tuonelan pahat henget. Maximilian näkee myös, kuinka verenpunaisista aalloista vapautui demoneita ja kaikenlaisia sekasikiöitä ja hänen piti sulkea silmänsä ja korvansa, ”jotten tulisi sekopäiseksi.” On mielenkiintoista pohtia, kuinka suuri osa Maximilianin näyistä perustuu Heinen todellisiin kokemuksiin Paganinin konsertista ja kuinka suuri osa on vain kaunokirjallista liioittelua. Ennen kaikkea Heinen värikäs kuvaus Paganinin musiikista kertoo siitä, kuinka kokonaisvaltainen ja vaikuttava Paganinin konsertti kokemuksena oli, kun sillä oli moinen voima ja kyky luoda niin voimakkaita visuaalisia näkyjä kuuntelijan ja katsojan silmissä ja herättää tämän mielikuvitus niin eloisasti.

Konsertin viimeinen osa saa Maximilianin näyissä huomattavasti levollisemman muodon: soinnit olivat rauhallisempia ja Paganini ”kukoisti väkevää miehuutta, kirkkaansininen puku ympäröi jalostuneita jäseniä, mustat hiukset ryöppysivät hänen olkapäillään loistavina kiharoina, ja hänen siinä seistessään, järkkymättömänä ja itsevarmana, ylevänä jumalkuvana, ja soittaessaan viulua oli kuin koko luomakunta kuuntelisi hänen sointejaan”. Kuvauksen viimeisessä osassa Paganini säilyttää yliluonnollisuutensa, mutta huomattavasti valoisampana ja taivaallisempana kuin aikaisemmissa, synkissä ja helvetillisissä kuvauksissa.

Lopuksi

Heinrich Heinen kuvaus Paganinista asettuu osaksi sitä traditiota, joka 1800-luvulla Paganinista kirjoittaessa ja puhuessa vallitsi. Jatkuvat viittaukset yliluonnolliseen ja paholaismaisuuteen olivat yleisiä Paganinista kirjoittaessa 1800-luvulla. Monet yhdistävät tekijät, kuten Paganinin oma osuus mystikon roolin luomisessa ja esittämisessä, hänen sairastelun riuduttama ulkonäkönsä, hänen tekninen virtuoosimaisuutensa ja ainutlaatuisuutensa ja hänen häkellyttävä persoonansa, loivat puitteet sille, miksi Paganinista tuli niin sensaatiomainen ilmiö 1800-luvun kulttuurielämässä. Samat tekijät selittävät myös sen, miksi lehdistö oli niin kiinnostunut Paganinista. Hänen olemuksessaan ja persoonassaan yhdistyivät monet seikat, jotka tekivät hänestä herkullisen kirjoituksen kohteen: hän tarjosi dramatiikkaa, mystiikkaa ja elämyksiä. Paganini on myös varhainen esimerkki median voimasta luoda suuria tähtiä ja muokata niitä mielikuvia ja käsityksiä, joita ihmisille tähdistä henkilöinä muodostuu. Media loi Paganinin ”legendan”, jonka me tänäkin päivänä tunnemme.

 

LÄHDELUTTELO

 

Alkuperäisaineisto

Heine, Heinrich: Firenzen öitä. Suom. Amira Al Bayaty. Faros, Turku 2006.

Tutkimuskirjallisuus

Hirt, Katherine: Interdisciplinary German Cultural Studies: When Machines Play Chopin : Musical Spirit and Automation in Nineteenth-Century German Literature. Walter de Gruyter, Berlin 2010.

Sammons, Jeffrey L.: Heinrich Heine. A modern biography. Princeton University Press, Princeton, NJ 1979.

Sugden, John: Paganini. Omnibus Press, London 1986.

Koti ja seurapiirit 1800-luvun puolivälin Suomessa

Albert Edelfeltin maalaus Pianon ääressä (1884), Göteborgin taidemuseo.

kirjoittanut Erja Paukkala

 

Johdanto

Kodista oli tullut kansallisen elämän keskus 1800-luvun Euroopassa. Sen katsottiin olevan poliittinen ja moraalinen kokonaisuus, joka takasi järjestyksen ja suojeli vallankumoukselta. Jokaisella kansalaisella tuli olla koti. Immanuel Kant oli todennut kotia ylistäessään, että mies, jolla ei ollut kotia, oli potentiaalinen rikollinen. Sosiologien mukaan huone oli omistajansa kuva. Perhekeskeiset näkemykset vallitsivat kaikkialla läntisessä kulttuuripiirissä, ja 1800-lukua voidaankin pitää perheen ja yksityiselämän kulta-aikana. Lapsista tuli keskeisiä kodin henkilöitä ja heidän kasvatustaan pohdittiin. Selvimmin perhe-elämän muutokset ja muutosvaatimukset olivat esillä säätyläisväestön parissa. Keskustelu perheestä alkoi Suomessa hieman ennen 1800-luvun puoliväliä.  Samanaikaisesti ja osittain tämän keskustelun pohjalta suomalainen sivistyneistö heräsi huomaamaan perheen historiallisuuden ja sen, että perhe muuttui yhteiskunnan muuttuessa. Perhekeskeisyyden ja perheen merkityksen lisääntyessä kodista kuten perheestäkin tuli kansallisen elämän keskus. Kodin keskeinen asujaimisto läntisessä Euroopassa oli jo vuosisatoja ollut ydinperhe.

Koti ja asuminen

Kaupungit olivat 1800-luvulla segmentoituneita siten, että aristokratia ja korkeimmat virkamiehet asuivat hienostokaupunginosassa, jonka Helsingissä muodostivat Elisabetin torin tienoo, myöhemmin myös Kruunuhaka ja Bulevardi. Tärkeätä oli, että alueelle pystyi rakentamaan tilavan ja edustavan talon, johon seurapiirit saattoivat kokoontua. Asunnon tehtävänä oli tehdä mahdolliseksi säädynmukainen seurapiirielämä isoine edustustiloineen. Talojen julkisivuja ja sisustusta hallitsi empire-tyyli. 

Vaikka 1800-lukua voidaan pitää perheen vuosisatana, säätyläistaloissa asui paljon muutakin väkeä kuin ydinperhe. Siellä saattoi asua esimerkiksi sukulaisia tai perheen omistaman yrityksen työntekijöitä. Tavallaan siellä asui kahdenlaisia ihmisryhmiä: toisia yhdistivät tunne- ja verisiteet, toisten yhteys taloon oli sopimuksellinen ja työntekoon liittyvä. Koti oli siten sekä asunto että työpaikka. Lastenhoitaja ja keittäjä vastasivat omalta osaltaan kodin viihtyisyydestä ja onnellisuudesta, mutta he eivät kuitenkaan olleet osa kotia, vaan osa taloa ja kotitaloutta. Vaikka palkollisiin ja alaisiin suhtauduttiin 1800-luvun alkupuolella isällisesti, se ei kuitenkaan tarkoittanut läheisiä välejä.

Koti oli kaksiosainen myös sukupuoleen sidotun työnjaon mukaisesti ja osat täydensivät toisiaan. Toisaalta oli naisten muodostama ja perheenemännän johtama työyhteisö, joka vastasi ruoasta, lastenhoidosta, siivouksesta ja vaatehuollosta. Naisten tehtävänä oli myös kaikenlainen organisointi: vierailujen, vastaanottojen ja juhlien. Miesten muodostamaan työyhteisöön kuuluivat talon isäntä ja ammattialasta riippuen erilaiset muut miespuoliset työntekijät kuten kirjanpitäjät, konttoristit, kauppa-apulaiset, kisällit, oppilaat ja rengit. Koti oli usein myös työpaikka, ja tärkeät työntekijät saattoivat elää perheen mukana arjessa ja juhlassa. Työtä ja kotia ei erotettu toisistaan.

Perheen ja työntekijöiden lisäksi talossa ja kiinteistöön kuuluvissa taloissa asui usein myös koulua käyviä sukulaispoikia, ja erillisiä huoneita tai huoneistoja saatettiin vuokrata ulkopuolisille, jotka eivät olleet kotitalouteen tai ruokakuntaan kuuluvia. Nämä huoneistot olivat selvästi erillisiä yksiköitä.

Kun konttorihenkilökunnan kiinnostus itsenäiseen asumiseen alkoi lisääntyä, perheellisiä työntekijöitä muutti työnantajan talosta omaan asuntoon. Samalla ruokakunnan käsite alkoi muuttua ja menetti merkitystään etenkin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Kollektiivisuutta korostava ajattelu oli väistymässä ja perhekeskeisyys astumassa tilalle. Ilmiö oli samansuuntainen myös muualla, esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

Koti oli keskeinen paikka sekä henkisesti että fyysisesti, ja siellä oleskeltiin paljon. Säätyläiset uhrasivat aikaa ja varoja sisustamiseen, osa todennäköisesti sisusti varallisuutensa äärirajoilla. Kodista pyrittiin tekemään edustava ja kodikas. Säätyläiskodissa seurattiin aikaa: luettiin kirjallisuutta ja seurattiin sanomalehdistä maailman tapahtumia. Usein luettiin ääneen toisille huoneessa oleville. Lukeminen 1800-luvulla oli erilaista kuin aiemmin. Se ei enää ollut rituaalinomaista ulkolukemista ja toistoa, vaan lukemiseen keskityttiin ja siitä saatiin virikkeitä.

Myös muu taide tuli kiinnostavaksi. Säätyläiskodissa soitettiin pianoa ja siellä oli taide-esineitä, kuten tauluja, joista osa kuvasi suomalaista maisemaa, jota alun perin oli pidetty liian karuna maalattavaksi mutta joka 1800-luvun puolivälissä alkoi saavuttaa suosiota.

Yhteydenpito kodin ulkopuolelle

Yhteyksien pito kodin ulkopuolelle oli säätyläistön piirissä vilkasta. Se ilmeni muun muassa aktiivisena kirjeenvaihtona ja vilkkaana seuraelämänä. Naiset olivat aktiivisia kirjeiden kirjoittajia erityisesti silloin, kun kyseessä olivat sukulaiset. Tällä tavoin he pitivät koossa sukuverkostoa. Sama ilmiö on ollut havaittavissa myös muissa Euroopan maissa.  Yhteydet sukulaisiin olivat usein liikesuhteiden tukena, ja niistä oli apua myös taloudellisen tai muunlaisen vastoinkäymisen kohdatessa.

Seuraelämälle oli ominaista siro kustavilaisen ajan seurustelutyyli monimutkaisine kohteliaisuuskuvioineen. Etikettiin kiinnitettiin huomiota. Malli oli alkanut suurissa herraskartanoissa ja levisi sieltä muille säätyläisille. Pariisissa oli julkaistu oppaita, joissa naisia ohjattiin taloudenhoidossa ja rahankäytössä sekä opetettiin seurapiirielämään kuuluvia rituaaleja. Näitä oppaita luettiin todennäköisesti myös Suomessa, koska varsinkin kartanoiden naiset olivat ranskankielentaitoisia, ja heidän kauttaan tavat levisivät myös muun säätyläistön piiriin.

Vierailuja harrastettiin paljon, ja ne saattoivat venyä hyvinkin pitkiksi ja kestää viikkokausia tai jopa koko kesän yli. Isovanhempien vierailut lasten ja lastenlasten luo saattoivat venyä kuukausien pituisiksi, ja sukulaislapset viettivät toisinaan serkkujensa luona koko kesän. Perhetaloudet saattoivat näin laajentua pitkäksi aikaa. Lisäksi harrastettiin lyhytkestoisempia naapurivierailuja ja niiden vastavierailuja. Kotikutsujen ohella tehtiin huviretkiä kaupungin ympäristöön, harrastettiin konsertteja, teatteria ja tanssia, joka olikin erityisen suosittua. Retkille saatettiin ottaa mukaan soittajia tahdittamaan tanssia.

Kiinnostava aikalaislähde 1800-luvun seuraelämään on Anders Ramsayn muistelmateos Muistoja lapsen ja hopeahapsen (alkuteos Från barnaår till silfverhår, 1904-07). Ramsay kertoo muun muassa oopperainnostuksen leviämisestä Helsingin säätyläistön piirissä 1800-luvun puolivälissä:

”Nyt puhkesi hyvässä kaupungissamme todellinen oopperavimma, joka oli eräänlaista villitystä, koska enää ei haluttu kuulla eikä nähdä mitään muuta kuin oopperoita. Sillä samaan aikaan kuin ruotsalainen teatterimme niitti näitä riemuvoittojaan, oli myös suomalaisella teatterilla Arkadiassa loistokautensa. Se uskaltautui mitä vakavimpiin yrityksiin esittäen Faustin, Trubaduurin, Unissakävijän ja Traviatan.”

Helsingissä oli kolmaskin ooppera. Aleksanterin teatterissa esiintyi venäläisen valtionavun turvin joka talvi italialainen oopperaseurue, joka Ramsayn mukaan ”esitti yksinomaan suuria italialaisia oopperoita ja keisarin aitiossa istui joka ilta kenraalikuvernööri kreivi Adlerberg, koko ylhäisen venäläisen hienoston ympäröimänä.  Kauniin musiikin ja useiden todella oivallisten kykyjen houkuttelemina istui katsomossa paljon meikäläisiäkin.

Lopulta huomattiin, että kolmen oopperaseurueen ylläpito Helsingin kokoisessa kaupungissa tuli kalliiksi, ja osa niistä ryhtyikin esittämään kustannuksiltaan halvempia operetteja.

Myös henkilökohtaisempia juhlia vietettiin. Anders Ramsay kertoo, että varsinkin nuoremmilla ylioppilailla oli tapana juhlia nimipäivää, joka oli tervetullut aihe hauskaan yhdessäoloon, ja juhlat jatkuivat usein pikkutunneille saakka. Nimipäivää voitiin viettää myös tarjoamalla aamiaista. Vieraita ei kutsuttu, vaan kaikki ystävät olivat tervetulleita. Vietettiin jopa yhteisiä nimipäiviä, joihin varattiin ravintola ja tilattiin soittokunta. Kun elettiin suuriruhtinaskunnan aikaa, saattoi tilaisuuteen tulla ulkopuolisiakin tarkkailijoita. Liian raisuista tai poliittisesti arveluttavista juhlista saattoi seurauksena olla yliopistosta erottaminen.

Oli myös naamiaisia, mutta niihin osallistuminen oli liikaa kunnialliselle säätyläiselle, varsinkin jos mukana oli nk. puolimaailmannaisia, joita Helsingissä siihen aikaan oli monia. Kun kartanonomistaja Ramsay osallistui naamiaisiin, asiaan puututtiin Suomen Pankkia myöten ja huomautettiin: ”Mikä sopii ylioppilaalle, ei sovi kunnianarvoisalle säätyläiselle ja kartanonomistajalle.” Kartanonomistaja Ramsaylla kun oli laina-asioita Suomen Pankissa.

Liiketoimet ja seurustelusuhteet olivat tuon ajan Helsingissä aina yhteydessä toisiinsa. ”Hyvä veli” -verkostot olivat käytössä jo 1800-luvulla. Molemmat osapuolet hyötyivät. Liikemiehelle oli tärkeää tuntea sekä senaatin virkamiehiä että yliopiston opettajia. Myös viranhaku edellytti suhdetoimintaa. Asianomaisen viranhakijan piti frakkiin pukeutuneena käydä tervehtimässä jokaista senaatin jäsentä, muuten ei haku tuottanut tulosta.

Yliopisto-opiskelu ja siellä työskentely muodostivat oman erityisen osansa säätyläistön seuraelämästä. Yliopiston promootio oli suuri tapahtuma, johon tultiin kaukaa ja jota juhlittiin pitkään.

Eräs yhteydenpitomuoto oli matkustelu. Vaikka matkustaminen oli hankalaa nykyajan näkökulmasta, sitä kuitenkin säätyläispiireissä harrastettiin. Sukulaisvierailujen ohella matkustettiin kotimaassa ja ulkomaille. Erityisesti kylpylämatkat olivat suosittuja. Myös Helsinkiin matkustettiin ulkomailta. Kaupunkia pidettiin 1800-luvun puolenvälin tienoilla hienona kylpyläpaikkana, jonne venäläiset mielellään matkustivat kesänviettoon. Kielitaito ei liene tuottanut suuria ongelmia, koska monet säätyläiset olivat kielitaitoista.

Ruokailu

Ruokailu oli tärkeä tapahtuma ja siihen käytettiin aikaa. Nykyajan ihmisen näkökulmasta katsoen ruoka oli varsinkin arkena yksinkertaista. Syötiin esimerkiksi läskisoosia, suolakalaa ja perunasoppaa sekä papusoppaa ja pannukakkua, silakkalaatikkoa ja ohrapuuroa. Sunnuntairuokana oli usein lihapullia ja perunoita. Liha oli harvinaista herkkua.

Juhlapäivälliset olivat asia erikseen. Fredrika Runeberg kirjoitti sisarelleen järjestämästään 20 hengen päivällisestä, joka sisälsi viisi ruokalajia. Tarjolla oli parsaa, korvasieniä, sardiineja, luumuja, kukkakaalia, pinaattivanukasta, tuoreita kurkkuja, vasikankotletteja, lintupaistia, jäätelöä ja appelsiineja. Illalla oli vielä aladoopia, kuhahyytelöä ja sokerileipäkeksejä. Ruokakulttuuri oli kansainvälistä. Euroopan uudet ruokailutavat ja muotiruoat omaksuttiin ensimmäiseksi aateliskartanoissa, pappiloissa ja varakkaissa porvariskodeissa. Vauraissa 1830-luvun talonpoikaistaloissa syötiin samaa kuin säätyläisperheissä, ja juhlissa herrasväki joi samppanjaa.

Höyrylaivojen tultua saatiin kahvia, riisiryynejä, rusinoita ja muitakin kuivattuja hedelmiä. Kahvi yleistyi 1800-luvun lopussa ja sitä juotiin sekä rikkaissa että köyhissä kodeissa.  Se kuului vierailujen yhteydessä tervetuliaisjuomaksi sekä alku-, jälki- ja lähtiäisjuomaksi. Kahvi oli tullut Suomeen Ruotsista 1700-luvulla, ja se oli välillä ollut kielletty nautintoaine.

Säätyläisperheissä kuten muuallakin elettiin pitkään omavaraistaloudessa ja pihapiiriin kuuluivat myös hyötyeläimet. Lisäksi perheillä oli omia viljelmiä. Suuri osa ruokatarvikkeista saatiinkin omilta pelloilta ja omasta puutarhasta. Omalta maatilalta tuotiin sekä kotieläinten rehut että ihmisten ruoka: juurikasvit, herneet, ryynit, jauhot, liha sekä polttopuut. Elettiin maalaiselämää keskellä pääkaupunkia, kuten Anders Ramsay toteaa. Samalla koetettiin välttää rahallisia menoja, jos se suinkin oli mahdollista. Vasta 1800-luvun lopulla Helsingissä luovuttiin omavaraisuuden ihanteesta.

Yhteenveto

Aikakauden kotiin ja seurapiireihin tutustuminen herättää monia ajatuksia sekä erityisesti kysymyksiä.

Mielenkiintoinen ilmiö on asuinalueen määräytyminen eli kodin sijainti ja se, miksi juuri tietyt alueet olivat valikoituneet säätyläistön asuinalueeksi. Ainakin osittain siihen vaikuttivat hallintorakennusten ja yliopiston läheisyys sekä muiden samanlaisten ihmisten läheisyys. Lisäksi asumisalueen valinnalla osoitettiin, että elettiin säädynmukaisesti. Hevoskulkuneuvojen aikaan läheisen sijainnin merkitys vielä korostui.

Toinen mielenkiintoinen kysymys on kodin rahatalous. Rahaa ei juurikaan käytetty eikä haluttu käyttää. Sitä ei ilmeisesti ollut paljoa liikkeelläkään. Itse tekeminen ja omavaraistalous olivat tärkeitä, vaikka ajan mittapuun mukaan oltiin varakkaita.

Kolmas kysymys on tyylien siirtyminen aikakaudesta toiseen. Vaikka sisustuksen ja rakennusten tyylisuuntana 1800-luvun puolivälissä oli empire, oli seurustelutyyliksi jäänyt siro kustavilainen tyyli, sen henki ja tavat. Tämä antaa viitteitä siitä, että aikakausien rajat ovat liukuvia ja niiden tarkka erottaminen toisistaan on vaikeaa.

Neljäs kysymys koskee rajoja. Säädyn mukainen elämä edellytti rajojen huomioonottamista ja niiden mukaan elämistä. Piti olla miellyttävää ja hauskaa, mutta hauskuus ei saanut ylittää säädyn normeja.

 

LÄHDELUETTELO

 

Aikalaiskirjallisuus

Ramsay, Anders: Muistoja lapsen ja hopeahapsen. Osa 2. WSOY, Porvoo 1908.

 

Tutkimuskirjallisuus

A history of private life. Vol 4: From the fires of revolution to the Great War. Ed. Michelle Perrot. Harvard University Press, Cambridge MA 1990.

Häggman, Kai: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. SKS, Helsinki 1994.

Ramsay, Henrik: Anders Ramsay pääkaupunkimme kuvaajana. Valvoja 70 /1950, 167 – 175.

Valkonen, Markku: Kultakausi. WSOY, Porvoo 1994.

 

Muu lähdekirjallisuus

Aartomaa, Ulla – Grönholm, Kirsti – Tamminen, Marketta: Kulttuurihistoriallinen keittokirja. SKS, Helsinki 2001.